Skilmálar fyrir Þrennu

Hér finnur þú skilmála fyrir Þrennu farsímaþjónustu.

Þrenna - skilmálar

1. Gildissvið

Skilmálar þessir kveða á um réttindi og skyldur viðskiptavina Símans í farsímaleiðinni Þrennu, hér eftir „Þrenna“. Almennir skilmálar Símans um fjarskiptaþjónustu gilda þar sem ákvæðum þessara skilmála sleppir. Stangist ákvæði þeirra og ákvæði þessara skilmála á, skulu ákvæði þessara skilmála ganga framar.

Skilmálar þessir gilda frá og með 1. október 2017.

2. Viðskiptaskilmálar Þrennu

Þrenna er fyrirframgreidd frelsisleið hjá Símanum. Viðskiptavinur er gjaldfærður sjálfkrafa fyrir mánaðargjaldi Þrennu þann 5. hvers mánaðar með greiðslukorti sem er skráð fyrir greiðslum.

Tilkynningar um notkun, breytingar eða uppfærslur á farsímaleiðinni Þrennu

Síminn áskilur sér rétt til að hafa samband við viðskiptavin Þrennu með bréfpósti, tölvupósti, símtali eða SMS skilaboðum til viðskiptavinar í þeim tilgangi að upplýsa hann um mögulegar breytingar og/eða tæknilegar uppfærslur á þjónustu sem innifalin er í Þrennu eða annað sem tengist þjónustu Þrennu. Einnig heimilar viðskiptavinur Símanum að senda honum tilkynningar með áðurnefndum aðferðum um notkun hans, t.d. þegar 200 MB eru eftir af inniföldu gagnamagni.

Samskipti Símans við viðskiptavin Þrennu í markaðslegum tilgangi

Með því að samþykkja skilmála þessa heimilar viðskiptavinur Þrennu hjá Símanum að beina skilaboðum til hans í markaðssetningartilgangi. Nær samþykkið bæði til markaðssetningar-skilaboða um vörur og þjónustu Símans.

Gætu slík markaðssetningarskilaboð borist viðskiptavini með símtali, bréfpósti, tölvupósti eða SMS skilaboðum.

Er viðskiptavini heimilt að andmæla slíkri notkun upplýsinga um sig hvenær sem er eða afturkalla samþykki sitt með því að senda tilkynningu þess efnis á vefsvæðinu www.siminn.is.

3. Innifalin notkun og afsláttarkjör

Endalausar mínútur og Endalaus

SMS Mánaðargjaldið inniheldur Endalausar mínútur og Endalaus SMS, verð farsímaleiðarinnar er skilgreint í verðskrá Símans hverju sinni.

Endalausar mínútur má einungis nýta þegar hringt er innanlands í talsíma- og farsímakerfi Símans og/eða annarra innlendra símafyrirtækja. Endalaus SMS má nýta þegar sent er í farsíma innanlands í kerfi Símans og/eða annarra innlendra símafyrirtækja. Nánar tiltekið er um að ræða símtöl eða SMS í númer sem úthlutað hefur verið til að veita almenna talsímaþjónustu og almenna farsímaþjónustu á Íslandi. Fyrir símtöl sem enda í öðrum símanúmerum greiðir viðskiptavinur í samræmi við verðskrá Símans. Slík símanúmer eru m.a. eftirtalin: 155, 1444, 1811, 1818, 1819, 800 nr, 900 nr og önnur þjónustunúmer frá þriðja aðila, farsímanúmer sem hefjast á 09, IMS-númer, auk allra gervihnattasímtala. Þessi listi er þó ekki tæmandi.

Endalausar mínútur og Endalaus SMS gilda í 35 daga frá hverri greiðslu.

Gagnamagn

Innifalið gagnamagn og verð farsímaleiðarinnar er skilgreint í verðskrá Símans hverju sinni.

Innifalið gagnamagn gildir í 62 daga frá hverri gjaldfærslu. Ef innifalið gagnamagn er ekki fullnýtt innan 62 daga frá gjaldfærslu fyrnist það og fellur þá einnig niður réttur viðskiptavinar til að nýta gagnamagnið. Gildistími endurnýjast í hvert skipti sem gjaldfært er fyrir viðbótargagnamagn. Gagnamagn getur að hámarki verið 50GB.

Notkun í útlöndum

Lokað er fyrir notkun erlendis á fyrirframgreiddri þjónustu eins og Þrennu. Viðskiptavinir Þrennu geta skráð sig í þjónustuna Þrenna í útlöndum sem gerir viðskiptavini kleift að nota farsíma- og/eða gagnaflutningsþjónustu erlendis. Á meðan viðskiptavinur er staddur erlendis helst staða inneignar á Íslandi óhreyfð. Sendur er reikningur í heimabanka fyrir allri notkun erlendis sem ekki er innifalin í Þrennu í útlöndum. Með því að samþykkja skilmála þessa heimilar viðskiptavinur Þrennu hjá Símanum að senda honum reikning með rafrænum hætti. Viðskiptavinir Þrennu sem eru orðnir 18 ára eða eldri eru sjálfkrafa skráðir í Þrennu í útlöndum. Viðskiptavinir Þrennu sem eru yngri en 18 ára þurfa að skrá sig í Þrennu í útlöndum á Þjónustuvef. Til þess þarf einstaklingur, 18 ára og eldri, að ábyrgjast með skráningu á kreditkorti kostnað sem fellur til vegna notkunar erlendis. Með því að skrá kreditkort sitt samþykkir hann skilmála þessa og heimilar Símanum að senda honum reikning með rafrænum hætti.

Notkun í EES löndum
Viðskiptavinir Þrennu, sem eru skráðir í Þrennu í útlöndum, eiga innifaldar endalausar mínútur og sms til notkunar í EES löndum. Innifalið gagnamagn í EES löndum er skilgreint í verðskrá Símans hverju sinni.

Nýti viðskiptavinur meira gagnamagn en innifalið er í Þrennu í útlöndum, verður gjaldfært 0,75 kr. fyrir hvert MB sem viðskiptavinur notar innan EES. Þegar viðskiptavinur kemur aftur til Íslands hefst aftur nýting á inniföldu gagnamagni í Þrennu.

Notkun utan EES landa
Ekki er unnt að nýta innifaldar mínútur, SMS og gagnamagn til notkunar þegar viðskiptavinur Þrennu er staddur erlendis í öðrum löndum en þeim sem tilheyra EES. Öll símtöl, SMS og gagnaflutningur sem á sér stað þegar viðskiptavinur er staddur erlendis, utan EES, sem og símtöl og SMS í erlend símanúmer eru gjaldfærð í samræmi við gildandi verðskrá Símans fyrir reikinotkun eins og hún er á hverjum tíma.

Önnur notkun

Fyrir símnotkun aðra en þá sem er innifalin í mánaðargjaldi Þrennu getur viðskiptavinur keypt krónuáfyllingar. Krónuáfyllingar eru í boði á www.siminn.is og í símaappinu og eru á bilinu 1.000 - 5.000 kr. Önnur símnotkun er til að mynda símtöl til útlanda, símtöl í upplýsingaveitur og þjónustunúmer, sms í erlend númer og kosningar. Almenn verðskrá Símans gildir fyrir þessa notkun.

Fyrir gagnanotkun aðra en þá sem er innifalin í mánaðargjaldi Þrennu, getur viðskiptavinur keypt gagnamagnsáfyllingar. Gagnamagnsáfyllingar eru í boði á www.siminn.is og í símaappinu og eru á bilinu 0,5 GB – 50 GB. Verð eru samkvæmt gildandi verðskrá Símans hverju sinni.

4. Greiðslur

Sjálfvirkar greiðslur

Viðskiptavinur er gjaldfærður sjálfkrafa fyrir mánaðargjaldi Þrennu þann 5. hvers mánaðar með greiðslukorti sem er skráð fyrir greiðslum. Endalausar mínútur og endalaus SMS gilda í 35 daga frá hverri greiðslu. Uppsafnað gagnamagn gildir í 62 daga frá hverri greiðslu.

Eftirágreiddar greiðslur

Sendur er reikningur í heimabanka fyrir allri notkun sem á sér stað erlendis og er ekki innifalin í Þrennu í útlöndum. Með því að samþykkja skilmála þessa heimilar viðskiptavinur Þrennu hjá Símanum að senda honum reikning með rafrænum hætti.

Árangurslaus gjaldfærsla

Ef ekki tekst að gjaldfæra fyrir mánaðargjaldi Þrennu er reynt aftur 15 mínútum síðar og síðan á hverjum degi þar til gjaldfærsla tekst. Ef ekki næst að fylla á í samræmi við framangreinda lýsingu er gildistími farsímanúmersins 6 mánuðir frá síðustu gjaldfærslu áfyllingar, hvort sem hún var sjálfvirk eða framkvæmd af viðskiptavin. Ef sá tími hefur liðið verður inneign óvirk og viðskiptavinur getur hvorki hringt né móttekið símtöl. Þó getur viðskiptavinur alltaf hringt í 112 og þjónustuver Símans í 8007000.

Eftir að óvirka tímabilinu lýkur, 12 mánuðum eftir síðustu áfyllingu, fyrnist inneignin ef einhver er. Áskilur Síminn sér rétt til að aftengja þjónustuna að þeim tíma liðnum.

5. Meðferð persónuupplýsinga

Með því að samþykkja skilmála þessa heimilar viðskiptavinur í Þrennu hjá Símanum að skrá, varðveita og nota þær persónuupplýsingar sem hann veitir Símanum við skráningu í farsímaleiðina, þ.e. upplýsingar um nafn viðskiptavinar, kennitölu hans og heimilisfang.

Einnig heimilar viðskiptavinur Þrennu að Síminn megi nota upplýsingar um símnotkun hans sem safnast samhliða notkun á þjónustunni, þar á meðal tegund símtækis.

Samþykkir viðskiptavinur að Síminn skrái, varðveiti og noti framangreindar upplýsingar um viðskiptavini í eftirfarandi tilgangi;

I. til að tryggja örugga persónugreiningu í viðskiptasambandi milli aðilanna,
II. til að uppfylla skilyrði laga um lágmarksskráningu gagna um fjarskiptaumferð notenda,
III. í tengslum við þjónustu fyrirtækisins til viðskiptavinar, þ. á m. varðandi mögulegar uppfærslur og/eða breytingar á þjónustu eða öðru sem kann að tengjast þjónustunni, og
IV. í þágu markaðssetningar á vörum eða þjónustu Símans.

Með því að samþykkja skilmála þessa heimilar viðskiptavinur Þrennu hjá Símanum að afhenda þriðja aðila upplýsingar um sig til nota við dreifingu markpósts.

Er viðskiptavini heimilt að afturkalla samþykki sitt fyrir notkun upplýsinga um hann í þágu markaðssetningar hvenær sem er.

Að öðru leyti afhendir Síminn ekki persónugreinanlegar upplýsingar um viðskiptavini til þriðja utanaðkomandi aðila án þess að fyrir liggi samþykki viðkomandi viðskiptavinar, vinnslusamningur, fullnægjandi lagaheimild eða dómsúrskurður.

6. Breytingar á skilmálum

Síminn áskilur sér rétt til þess að breyta skilmálum eða verðlagningu vegna farsímaleiðarinnar Þrennu í samræmi við almenna skilmála Símans um fjarskiptaþjónustu og gildandi fjarskiptalög á hverjum tíma. Munu slíkar breytingar verða tilkynntar viðskiptavinum með nægilegum fyrirvara og með sannanlegum hætti.