Skilmálar, stefnur og fræðsla Símans

Kynntu þér skilmála, stefnur og fræðslu fyrir allar þjónustur hjá okkur.
Veldu undirflokk
Velja
Fræðsla
+

Fræðsla fyrir umsækjendur

Fræðsla þessi er hluti af persónuverndarstefnu Símans (einnig vísað til „félagsins“) og lýsir vinnslu Símans á persónuupplýsingum einstaklinga sem sækja um störf hjá félaginu. Hér er jafnframt vísað til umsækjenda sem „þín“ og félagsins sem „okkar“, en við komum fram sem ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem unnið er með í tengslum við starfsumsókn þína.

Persónuverndarstefnu Símans er fjallað nánar um réttindi þín á grundvelli laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga („persónuverndarlög“).

1.0
Persónuupplýsingar sem félagið safnar og vinnur
+
2.0
Hvers vegna söfnum við persónuupplýsingum og á hvaða grundvelli?
+
3.0
Aðgangur að persónuupplýsingum og miðlun til þriðja aðila
+
4.0
Varðveisla á persónuupplýsingum
+
5.0
Útgáfa
+
6.0
+
7.0
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Fræðsla
+

Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætluninni er jafnframt ætlað að tryggja að unnið sé í takt við þær kröfur sem fram koma í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, sem samþykkt voru á Alþingi 26. febrúar 2008.

1.0
Markmið
+
2.0
Nýráðningar og starfsþróun
+
3.0
Fræðsla, endurmenntun og starfsþróun
+
4.0
Laun og kjör
+
5.0
Vinnuumhverfið
+
6.0
Önnur ákvæði
+
7.0
Útgáfa
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Stefnur
+

Stefna í mannauðs- og jafnréttismálum

Stefna Símans er að ráða, efla og halda hæfu og traustu starfsfólki. Lögð er áhersla á að skapa gott vinnuumhverfi með sterkri liðsheild, jöfnum tækifærum til þróunar, hvatningu til að sýna frumkvæði, opnum skoðanaskiptum og góðri miðlun upplýsinga.

1.0
Tilgangur
+
2.0
Markmið og framkvæmd
+
3.0
Nýráðningar og starfsþróun
+
4.0
Jöfn laun
+
5.0
Heilsa og vinnuumhverfið
+
6.0
Umfang og ábyrgð
+
7.0
Endurskoðun
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Stefnur
+

Upplýsingastefna

Upplýsingastefna þessi tekur mið af reglum Kauphallar - Nasdaq Iceland fyrir útgefendur fjármálagerninga dagsettum 17. desember 2013.

1.0
Markmið
+
2.0
Hagsmunaaðilar
+
3.0
Framkvæmd upplýsingamiðlunar
+
4.0
+
5.0
+
6.0
+
7.0
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Stefnur
+

Vinnsla á persónuupplýsingum um birgja, persónuverndarstefna

Fræðsla þessi er hluti af persónuverndarstefnu Símans (einnig vísað til „félagsins“) og lýsir vinnslu Símans á persónuupplýsingum um birgja (ef um einstakling er að ræða) og um fyrirsvarsmenn og starfsmenn birgja. Hér er jafnframt vísað til hinna skráðu sem „þín“ og félagsins sem „okkar“, en við komum fram sem ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem unnið er með í tengslum við birgja.

Persónuverndarstefnu Símans er fjallað nánar um réttindi þín á grundvelli laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga („persónuverndarlög“).

1.0
Persónuupplýsingar sem félagið safnar og vinnur
+
2.0
Hvers vegna söfnum við persónuupplýsingum og á hvaða grundvelli?
+
3.0
Aðgangur að persónuupplýsingum og miðlun til þriðja aðila
+
4.0
Varðveisla á persónuupplýsingum
+
5.0
+
6.0
+
7.0
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Fræðsla
+

Vottað stjórnunarkerfi upplýsingaöryggis

Öryggi innviða og gagna er forgangsmál hjá Símanum og hefur Síminn hlotið vottun samkvæmt ISO/IEC 27001:2013 um að stjórnunarkerfi upplýsingaöryggis Símans standist kröfur staðalsins

1.0
ISO/IEC 27001:2013 Vottun
+
2.0
Viðkvæm gögn
+
3.0
PGP lykill
+
4.0
+
5.0
+
6.0
+
7.0
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Stefnur
+

Upplýsingaöryggisstefna

Upplýsingaöryggisstefna Símans styður við samfelldan rekstur og þjónustu og lágmarkar þannig rekstraráhættu og hámarkar öryggi upplýsinga og verðmæta í eigu og umsjón fyrirtækisins.

1.0
Markmið
+
2.0
Umfang
+
3.0
Framkvæmd og ábyrgð
+
4.0
Tilvísanir
+
5.0
Endurskoðun
+
6.0
+
7.0
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Fræðsla
+

Ábyrgð þín varðandi tölvupóst

Tölvupóstur og viðhengi sem starfsfólk Símans sendir utan fyrirtækisins gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem tölvupósturinn er stílaður á.

1.0
Tölvupóstur
+
2.0
Öryggi og þagnarskylda
+
3.0
E-mail
+
4.0
+
5.0
+
6.0
+
7.0
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Fræðsla
+

Vefkökur

Þegar farið er inn á vefsíðu Símans, Vefverslun Símans og Þjónustuvef Símans (sameiginlega vísað til „vefsvæðanna“) vistast vefkökur (e. cookies) í tölvu eða önnur snjalltæki notandans. Vefkökur eru litlar textaskrár sem eru notaðar til þess að tryggja sem bestu upplifun af vefsvæðunum fyrir notendur og greina heimsóknir á vefsvæðin.

1.0
Tegundir af kökum á vefsvæðum Símans
+
2.0
Grundvöllur fyrir notkun á kökum
+
3.0
Vefkökur þriðja aðila
+
4.0
Nánari upptalning á vefkökum
+
5.0
+
6.0
+
7.0
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Fræðsla
+

Höfundaréttur

Síminn ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef Símans né tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn um skemmri eða lengri tíma, þar með talið, en einskorðað við, tjón vegna tapaðra viðskipta notenda.

1.0
Almennt
+
2.0
+
3.0
+
4.0
+
5.0
+
6.0
+
7.0
+
8.0
+
9.0
+
10.0
+
11.0
+
12.0
+
13.0
+
14.0
+
15.0
+
Stefnur
+

Persónuverndarstefna

Við hjá Símanum leggjum áherslu á að gæta friðhelgi einkalífs þeirra einstaklinga sem við vinnum með upplýsingar um, þ.á m. viðskiptavina okkar. Þess vegna leggjum við okkur fram við að meðhöndla einungis þær persónuupplýsingar sem við teljum nauðsynlegar til að viðskiptasambandið verði gagnsætt og heiðarlegt. Þá er það forgangsatriði hjá Símanum að gæta að málefnalegri, áreiðanlegri og öruggri meðferð persónuupplýsinga um viðskiptavini sína, í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf hverju sinni.

Útgáfa 1.0, gildir frá 15. júlí 2018

1.0
Almennt
+
2.0
Hvað eru persónuupplýsingar?
+
3.0
Hvernig söfnum við persónuupplýsingum um þig?
+
4.0
Hvaða persónuupplýsingum safnar Síminn um þig?
+
5.0
Hvað með upplýsingar um börn?
+
6.0
Í hvaða tilgangi og á grundvelli hvaða heimildar vinnur Síminn með persónuupplýsingar um þig?
+
7.0
Hvernig tryggjum við öryggi persónuupplýsinga þinna?
+
8.0
Hverjum afhendum við persónuupplýsingar um þig?
+
9.0
Hversu lengi vinnum við með þínar persónuupplýsingar?
+
10.0
Hver eru þín réttindi?
+
11.0
Samskipti við Símann um þín réttindi og ágreiningsmál
+
12.0
Sértæk fræðsla um meðferð persónuupplýsinga hjá Símanum
+
13.0
Vinnsla Símans á persónuupplýsingum um birgja
+
14.0
Endurskoðun Persónuverndarstefnu Símans
+
15.0
Beiðnir frá einstaklingum á grundvelli persónuverndarlaga
+