Frelsi, Þrenna og Krakkakort

Skilmálarnir tóku gildi 1. mars 2021.

1.0

Almennt

 • Skilmálar þessir gilda fyrir fyrirframgreidda þjónustu sem Síminn kann að veita viðskiptavinum sínum. Almennir skilmálar gilda þar sem ákvæðum þessara sleppir. Stangist ákvæði þeirra og ákvæði þessara skilmála á, skulu ákvæði þessara ganga framar.
 • Verð fyrir þjónustuna kemur fram í verðskrá eins og hún er á hverjum tíma.
2.0

Nýskráning

 • Þegar viðskiptavinur pantar þjónustu fær hann afhent SIM-kort en afhending á slíku korti getur verið samdægurs. Þurfi að senda kortið með pósti getur biðtíminn verið allt að fimm virkir dagar. Upphaf þjónustunnar miðast við þann tíma þegar SIM-kort hefur verið virkjað í farsíma eða tæki viðskiptavinar. Stofni viðskiptavinur nýtt númer eða flytji eigið númer yfir til Símans frá öðru fjarskiptafyrirtæki fær hann þjónustuna og allt sem henni fylgir strax á þeim degi sem þjónustan verður virk.
 • Viðskiptavinur samþykkir skilmála þessa með því að staðfesta að hafa kynnt sér skilmálana með rafrænum eða skriflegum hætti.
3.0

Gildistími símanúmera í frelsi

 • Gildistími frelsisnúmera er 6 mánuðir frá síðustu áfyllingu á símanúmerið. Viðskiptavinur getur ávallt móttekið símtöl og SMS út þetta tímabil þrátt fyrir að inneign hafi klárast. Nýtt 6 mánaða tímabil hefst þegar fyllt er á frelsisnúmerið.
 • Ef 6 mánuðir líða frá síðustu áfyllingu verður símanúmer viðskiptavinar óvirkt og getur viðskiptavinur þá hvorki hringt né móttekið símtöl, notað netið eða sent skilaboð. Viðskiptavinur getur hins vegar hringt í þjónustuver Símans og í Neyðarlínuna.
 • Eftir að símanúmer verður óvirkt hefur viðskiptavinur 6 mánuði til að fylla á símanúmerið og endurvirkja það.
 • Fylli viðskiptavinur ekki á símanúmer sitt í 15 mánuði er símanúmerið aftengt og því úthlutað til nýrra viðskiptavina.
4.0

Krónuáfyllingar

 • Krónuáfyllingar fyrir frelsisnúmer gilda í 6 mánuði. Að þeim tíma liðnum eru eftirstöðvar hreinsaðar út. Kaupi viðskiptavinur nýja krónuáfyllingu innan þess tíma endurnýjast gildistíminn og verður aftur 6 mánuðir.
 • Krónuáfyllingar eru notaðar til að hringja símtöl, senda sms, nota netið, taka þátt í kosningum og hringja og senda sms í erlend númer, upplýsingaveitur og þjónustunúmer. Almenn verðskrá Símans gildir fyrir þessa notkun.
 • Ef engar aðrar áfyllingar eru til staðar á símanúmeri þá er krónuinneign notuð.
 • Hægt er að vera með mánaðarlega krónuáfyllingu sem fyllir á frelsið fyrir fasta upphæð í hverjum mánuði.
 • Hægt er að vera með sjálfvirka krónuáfyllingu sem fyllir á frelsið ef inneign fer undir 100 kr.
5.0

Netáfyllingar

 • Netáfyllingar fyrir frelsisnúmer gilda í 31 dag. Að þeim tíma liðnum eru eftirstöðvar hreinsaðar út. Kaupi viðskiptavinur nýjan netpakka innan þess tíma endurnýjast gildistíminn og verður aftur 31 dagur
 • Hægt er að vera með mánaðarlega netáfyllingu.
6.0

Þrenna‍

 • Þrenna er fyrirframgreidd frelsisleið þar sem viðskiptavinur er gjaldfærður sjálfkrafa fyrir mánaðargjaldi þjónustunnar 5. hvers mánaðar, með greiðslukorti sem er skráð fyrir greiðslum.
 • Innifalið í mánaðargjaldi þjónustunnar eru endalausar mínútur, endalaus SMS og gagnamagn samkvæmt gildandi verðskrá á hverjum tíma. Endalausar mínútur og SMS gilda í 35 daga frá hverri greiðslu.  
 • Endalausar mínútur má einungis nýta þegar hringt er innanlands í talsíma og farsímakerfi innlendra símafyrirtækja. Endalaus SMS má nýta þegar SMS er sent í farsíma innanlands í gegnum kerfi innlendra símafyrirtækja.
 • Fyrir símnotkun aðra en þá sem er innifalin í mánaðargjaldi Þrennu getur viðskiptavinur keypt krónuáfyllingar. Önnur símnotkun er til að mynda símtöl til útlanda, símtöl í upplýsingaveitur og þjónustunúmer, SMS í erlend númer og kosningar. Almenn verðskrá Símans gildir fyrir þessa notkun.
 • Innifalið gagnamagn í Þrennu gildir í 62 daga frá hverri greiðslu en gildistími endurnýjast í hvert skipti sem gjaldfært er fyrir viðbótargagnamagn.
 • Í Þrennu er safnamagn sem þýðir að ef innifalið gagnamagn er ekki klárað á tímabilinu færist það á næsta mánuð.
 • Ef innifalið gagnamagn er að klárast getur viðskiptavinur keypt netáfyllingar.
 • Hægt er að vera með Þrennu í 10x þjónustunni, en aukið gagnamagn safnast ekki upp.
 • Ef ekki tekst að gjaldfæra fyrir mánaðargjaldi Þrennu er reynt aftur 15 mínútum síðar og síðan á hverjum degi þar til gjaldfærsla tekst. Ef ekki næst að fylla á í samræmi við framangreinda lýsingu er gildistími farsímanúmersins 6 mánuðir frá síðustu gjaldfærslu áfyllingar, hvort sem hún var sjálfvirk eða framkvæmd af viðskiptavin. Ef sá tími hefur liðið verður inneign óvirk og viðskiptavinur getur hvorki hringt né móttekið símtöl. Þó getur viðskiptavinur alltaf hringt í 112 og þjónustuver Símans.
 • Eftir að óvirka tímabilinu lýkur, 12 mánuðum eftir síðustu áfyllingu, fyrnist inneignin ef einhver er. Áskilur Síminn sér rétt til að aftengja þjónustuna að þeim tíma liðnum.
7.0

Krakkakort

 • Krakkakort innihalda endalausar mínútur, endalaus sms og 2 GB sem mánaðarlega eru lögð inn á frelsisnúmer.
 • Krakkakort eru með safnamagn sem þýðir að ef innifalið gagnamagn er ekki klárað innan mánaðarins færist það á næsta mánuð. Það gildir einnig um netáfyllingar sem keyptar eru til viðbótar. Netinneign eyðist því aldrei út á meðan frelsisnúmer er skráð sem Krakkakort.
 • Krakkakort eru í boði fyrir krakka yngri en 18 ára og stendur til boða með símanúmerum í áskrift eins og skilgreint er í verðskrá hverju sinni. Hægt er að fá allt að 11 Krakkakort.
 • Frelsisnúmer hættir að vera Krakkakort ef skilyrðin að ofan eru ekki lengur uppfyllt, ef frelsisnúmer fer í Þrennu eða ef beðið er um afskráningu úr Krakkakorti.
 • Ef frelsisnúmer hættir að vera skráð sem Krakkakort er hægt er hringja, senda SMS og nota innifalið gagnamagn í 31 dag frá síðustu áfyllingu.
8.0

Frelsi og Þrenna í útlöndum

 • Frelsisáfyllingum hjá Símanum fylgir innifalin notkun í EES löndum eins og kemur fram í verðskrá hverju sinni. Notkun sem fellur til í löndum utan EES er gjaldfærð samkvæmt almennri verðskrá Símans fyrir notkun í útlöndum.
 • Nýti viðskiptavinur meira gagnamagn en innifalið er verður gjaldfært fyrir hvert MB sem viðskiptavinur notar samkvæmt gildandi verðskrá hverju sinni.
 • Ef nota á frelsisnúmer í útlöndum, öðrum en EES löndum, þarf að skrá þau sérstaklega í útlandaþjónustu fyrir frelsi. Símanúmerið verður að vera skráð á íslenska kennitölu svo hægt sé að nota það í útlöndum.
 • Einstaklingar sem eru með gjaldfallna skuld við Símann geta hvorki skráð sig né gengið í ábyrgð fyrir útlandaþjónustu.
 • Einstaklingar 18 ára og eldri geta gengist í ábyrgð fyrir útlandanotkun frelsisviðskiptavina sem eru ekki orðnir 18 ára.
 • Á meðan viðskiptavinur er staddur erlendis utan EES landa helst staða inneignar á Íslandi óhreyfð.
 • Viðskiptavinir Þrennu sem eru eldri en 18 ára eru sjálfkrafa skráðir í útlandaþjónustu.
 • Útlandanotkun er innheimt eftirá með símreikning.
 • Ábyrgðarmaður getur óskað eftir því að þjónustan verði aftengd fyrir það frelsisnúmer sem hann er í ábyrgð fyrir.
 • Frelsisnúmerum í útlandaþjónustu stendur til boða að kaupa Ferðapakka og nota hann í þeim löndum þar sem hann gildir.
 • Að öðru leyti gilda ákvæði skilmála um erlendis notkun fyrir fyrirframgreidda þjónustu.
9.0

Gæði og virkni þjónustunnar

 • Síminn stefnir ávallt að því að bjóða upp á besta gæðastig sem völ er á. Í því felst að þjónustan sé aðgengileg á eins víðtæku svæði og kostur er og að viðskiptavinur geti notið allra þátta þjónustunnar með sem bestum hætti. Eðli þjónustunnar veldur því að Síminn getur ekki tryggt að þjónustan sé ávallt aðgengileg. Þættir sem geta haft áhrif á þjónustuna eru t.d. slæmt veðurfar, landfræðilegar aðstæður, byggingar með þykkjum veggjum, mikil notkun fólks á kerfi Símans, viðgerðir og viðhald á búnaði og fleiri þættir sem eru utan stjórnar Símans.
 • Þegar þjónustan er notuð erlendis er hún veitt yfir kerfi annara fjarskiptafyrirtækja og hefur Síminn því ekki stjórn á gæðum þjónustunnar og aðgengi að henni.
 • Komi upp bilanir á kerfi Símans mun Síminn laga vandamálið eins fljótt og auðið er.
10.0

Notkunarreglur

 • Viðskiptavinur ber ábyrgð á allri notkun SIM-korta sem Síminn kann að afhenda.
 • Telji þú að SIM-korti og/eða búnaði hafi verið stolið eða teljir hann týndan ber þér að hafa samband við Símann eins fljótt og auðið er. Með slíkri tilkynningu getur Síminn lokað fyrir þjónustuna tímabundið og opnað að nýju skildi búnaðarinn eða SIM-kortið finnast.
 • Óheimilt er að nota þjónustuna í sviksamlegum tilgangi eða misnota hana, s.s. með því að framkalla símtöl eða skilaboð með sjálfvirkum hætti eða með aðstoð tölvu.
 • Viðskiptavin er óheimilt að gera nokkuð sem getur haft neikvæð áhrif á:
  • Kerfi eða öryggi Símans.
  • Þjónustu, búnað eða öryggi viðskiptavina Símans, eða annara einstaklinga eða fyrirtækja
11.0

Greiðslur

 • Viðskiptavin ber að greiða fyrir alla notkun á þjónustunni, jafnvel þó einhver annar aðili hafi notað þjónustuna.
 • Sé þjónustan notuð erlendis gæti Síminn rukkað fyrir slíka notkun tveimur mánuðum eftir að hún átti sér stað.
 • Eftir því sem við á gilda Almennir skilmálar um greiðslu fyrir þjónustuna.
12.0

Breytingar á skilmálum

 • Síminn áskilur sér rétt til að breyta skilmálum eða verðlagningu vegna þjónustunnar í samræmi við Almenna skilmála Símans og gildandi fjarskiptalög á hverjum tíma. Munu slíkar breytingar tilkynntar viðskiptavinum með nægilegum fyrirvara og sannanlegum hætti.
13.0

14.0

15.0

Panta
Nafn á þjónustu
Undirtexti á
Þjónustuvefnum.

Nafn

Kennitala

Netfang

Símanúmer

Heimilisfang

Skilaboð

Texti undir formi
Texti2 undir formi
Texti falinn
Ertu hjá Símanum?
Færslu/útskriftargjald bætist á reikning skv. verðskrá.
0
kr./ mán.
Takk fyrir!
Við munum hafa samband eins fljótt og unnt er.
Úps!
Eitthvað hefur farið úrskeiðis. Vinsamlegast endurhlaða síðu og reyndu aftur.