Internetþjónusta

1.0

Almennt

 1. Skilmálar þessir gilda fyrir internetþjónustu um fastlínu (hér eftir þjónustan) sem Síminn veitir til heimila. Almennir skilmálar gilda þar sem ákvæðum þessara skilmála sleppir. Stangist ákvæði þeirra og ákvæði þessara skilmála, skulu ákvæði þessara ganga framar.
 2. Skilyrði þess að geta keypt þjónustuna er að áskrifandi hafi náð 18 ára aldri.
 3. Verð fyrir þjónustuna kemur fram í verðskrá eins og hún er á hverjum tíma.
2.0

Nýskráning

 1. Eftir að þjónusta hefur verið pöntuð reynir Síminn ávallt að tengja viðskiptavin eins fljótt og auðið er. Nýtenging getur þó tekið allt að 20 virka daga vegna ljósleiðara og 10 virka daga vegna xDSL. Vegna óviðráðanlegra aðstæðna getur nýtenging tekið lengri tíma.
 2. Viðskiptavinur samþykkir skilmála þessa með því að staðfesta að hafa kynnt sér skilmálana með rafrænum hætti, við samþykki tilboðs og staðfesta að hafa kynnt sér skilmálana með skriflegum hætti, við samþykki tilboðs.
 3. Upphaf þjónustunnar miðast við þann tíma er þjónustan verður virk og greiðir viðskiptavinur fyrir þjónustuna frá þeim degi.
3.0

Þjónustan, afköst og gæði

 1. Viðskiptavinur ákveður sjálfur eða í samráði við þjónustufulltrúa Símans hvaða áskriftarleið hentar hverju sinni. Þjónustugjald tekur mið af því gagnamagni sem fylgir hverri áskriftarleið. Síminn kann að þróa og bjóða upp á nýja tækni, eiginleika eða þjónustu sem viðskiptavinur getur bætt við áskriftarleið sína að kostnaðarlausu eða gegn gjaldi.
 2. Þjónustan er ætluð til heimilisnota og er þjónustustig við skipulagt eða óskipulagt rof á henni í samræmi við það.
 3. Innifalin notkun áskriftarleiðar gildir fyrir hvern almanaksmánuð. Ónotað gagnamagn færist því ekki yfir á næsta mánuð.
 4. Síminn stefnir ávallt að því, að tryggja stöðugleika og gæði þjónustunnar. Tengihraði notanda er hins vegar alltaf háður gæðum þeirra línu sem liggur til notanda, fjarlægð notanda frá símstöð, álags á línu auk annara þátta. Af þeim sökum getur Síminn ekki tryggt að tengihraði sé sá sami og áskrift hans segir til um.
 5. Síminn aðhefst ekkert sem gæti haft áhrif á gæði internetþjónustu notanda. Viðskiptavinur hefur þó val um að kaupa þjónustu sem felur í sér umferðarstýringu, t.d. „Netvarann“ sem síar óæskilegt efni á netinu fyrir notanda.
 6. IPTV og Voip þjónusta hefur forgang fram yfir internet viðskiptavinar. Notkun á t.d. sjónvarpsþjónustu getur því haft neikvæð áhrif á hraða internetþjónustunnar.
 7. Í neyðarástandi t.d. ef að sæstrengur bilar áskilur Síminn sér þann rétt að takmarka tengingar viðskiptavina í hóflegan bithraða til þess að tryggja að allir viðskiptavinir Símans geti fengið lágmarks þjónustu.
 8. Síminn tekur ekki gjald fyrir umframnotkun á keyptu gagnamagni. Fari viðskiptavinur hins vegar yfir innifalið gagnamagn tvo mánuði í röð, áskilur Síminn sér rétt til að færa viðskiptavin í áskriftarleið sem samræmist notkun hans. Sú sjálfkrafa breyting tekur gildi um næstu mánaðarmót en viðskiptavinur getur óskað þess að fara aftur í fyrri áskriftarleið, en slík breyting tekur gildi næstu mánaðarmót á eftir.
4.0

Ábyrgð

 1. Síminn ber ekki ábyrgð á tjóni, beini eða óbeinu, vegna sambandsleysis rofs á fjarskiptum eða annara truflana í samræmi við 40. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003.
 2. Síminn ábyrgist tengingu inn í símainntak hvers húss. Innanhúslagnir eru hins vegar ávallt á ábyrgð húseiganda.
 3. Síminn ber enga ábyrgð á uppsetningu hugbúnaðar né heldur af tjóni sem uppsetning eða notkun hans kann að valda. Öll notkun viðskiptavinar á internetinu er á ábyrgð viðskiptavinar og tjón sem valdið er af þriðja aðila er ekki á ábyrgð Símans.
 4. Viðskiptavinur ber ábyrgð á öllum þeim búnaði sem hann fær frá Símanum, sú ábyrgð fellur niður þegar búnaði hefur verið skilað. Ábyrgð viðskiptavinur tekur ekki til eðlilegra slita á búnaði en sé búnaðurinn ólánshæfur vegna meðferðar viðskiptavinar getur Síminn krafist greiðslu samkvæmt gildandi verðskrá.
5.0

Notkun

 1. Viðskiptavin er óheimilt að misnota þjónustuna t.d. með því að trufla samskipti tengingar annarra, eða hafa áhrif á notkun annara viðskiptavina Símans.
 2. Viðskiptavin er óheimilt að samnýta aðgang þjónustunnar með öðrum heimilum eða fyrirtæki. Ef í ljós kemur að viðskiptavinur misnotar búnað eða þjónustu Símans, eða gerir öðrum aðilum það kleift með ásetningi eða gáleysi sínu, áskilur Síminn sér rétt til að synja viðskiptavinum þjónustu um stundarsakir eða til frambúðar.
 3. Síminn tekur ekki gjald fyrir umframnotkun á keyptu gagnamagni. Fari viðskiptavinur hins vegar fram yfir innifalið gagnamagn áskriftarleiðar tvo mánuði í röð, áskilur Síminn sér rétt til að færa viðskiptavin í áskriftarleið sem samræmist notkun hans. Sú sjálfkrafa breyting tekur gildi um næstu mánaðarmót en viðskiptavinur getur óskað þess að fara aftur í fyrri áskriftarleið, slík breyting tekur gildi næstu mánaðarmót á eftir.
 4. Síminn áskilur sér rétt til að mæla heildarnetnotkun viðskiptavina sinna. Áskriftarleið með endalausu gagnamagni felur ekki í sér að notkun viðskiptavinar megi vera óhófleg. Sé notkun svo mikil að hún veldur neikvæðum áhrifum á upplifun annara viðskiptavina af þjónustunni áskilur Síminn sér rétt til að takmarka eða loka fyrir þjónustuna.
6.0

Áskriftarbreytingar

 1. Viðskiptavinur getur gert áskriftarbreytingar á þjónustunni í verslunum Símans, með því að hafa samband við þjónustuverið eða í gegnum þjónustuvef Símans.
 2. Viðskiptavinur getur ávallt stækkað eða minnkað áskriftarleið sína. Sé áskriftarleið stækkuð tekur breytingin strax gildi á þeim degi sem óskað var eftir henni og greiðir viðskiptavinur hlutfallslegt gjald fyrir stækkunina á næsta reikning. Sé áskriftarleið minnkuð þá tekur sú breyting gildi frá og með næstu mánaðarmótum.
7.0

Greiðslur

Viðskiptavin ber að greiða fyrir þjónustuna samkvæmt 2., 3., og 6. gr. skilmála þessara sem og gildandi verðskrá hverju sinni. Að öðru leyti gilda Almennir skilmálar um greiðslu fyrir þjónustuna.

8.0

Uppsögn

 1. Ákveði viðskiptavinur að segja upp þjónustu sinni hjá Símanum eða flytja hana annað, greiðir hann fyrir þjónustuna út þann mánuð sem henni er sagt upp í.
 2. Við uppsögn ber viðskiptavin að skila endabúnaði. Ef búnaði er ekki skilað verður áfram gjaldfært fyrir mánaðarlegt leigugjald samkvæmt gildandi verðskrá, þar til honum hefur verið skilað.
 3. Að öðru leyti gilda ákvæði Almennra skilmála um uppsögn.
9.0

Breytingar á skilmálum

Síminn áskilur sér rétt til þess að breyta skilmálum eða verðlagningu vegna þjónustunnar í samræmi við Almenna skilmála Símans og gildandi fjarskiptalög á hverjum tíma. Munu slíkar breytingar tilkynntar viðskiptavinum með nægilegum fyrirvara og með sannanlegum hætti.

10.0

Útgáfa

Skilmálarnir gilda frá 1. febrúar 2020.

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

Panta
Nafn á þjónustu
Undirtexti á
Þjónustuvefnum.

Nafn

Kennitala

Netfang

Símanúmer

Heimilisfang

Skilaboð

Texti undir formi
Texti2 undir formi
Texti falinn
Ertu hjá Símanum?
Færslu/útskriftargjald bætist á reikning skv. verðskrá.
0
kr./ mán.
Takk fyrir!
Við munum hafa samband eins fljótt og unnt er.
Úps!
Eitthvað hefur farið úrskeiðis. Vinsamlegast endurhlaða síðu og reyndu aftur.