Skilmálar

Notkun í útlönd

1.0

Almennt um notkun í útlöndum

 • Innifalin notkun áskriftarleiðar gildir einungis á Íslandi og innan EES svæðisins. Í gildi er svokallaðar reglur um sanngjarna noun (e.Fair Usage Policy). Síminn áskilur sér rétt til að gjaldfæra viðskiptavin samkvæmt fyrrnefndum reglum fari notkun viðskiptavinar umfram það sem eðlilegt getur talist innan EES svæðisins.
 • Innifalin notkun þjónustunnar gildir ekki utan EES svæðisins og því er öll notkun utan svæðisins gjaldfærð í samræmi við gildandi verðskrá hverju sinni.
 • Noti viðskiptavinur þjónustuna erlendis er viðskiptavinur tengdur fjarskiptakerfum annara aðila. Í því felst að gæði og virkni þjónustunnar eru utan stjórnar Símans.
 • Til þess að verja viðskiptavini fyrir miklum kostnaði áskilur Síminn sér rétt á að setja þak á gagnanotkun sem á sér stað erlendis. Upplýsingar um gagnanotkun berast ekki ávallt í rauntíma og því getur viðskiptavinur fengið hærri reikning en þakinu nemur.
 • Sé viðskiptavinur nálægt landamærum lands, sem telst ekki hluti af EES svæðinu gæti hann mögulega tengst fjarskiptakerfi þess lands sem veldur því að innifalin notkun þjónustunnar er ekki í gildi. Sé viðskiptavinur nálægt slíkum landamærum mælir Síminn með því að viðskiptavinur slökkvi á gagnareiki eða fylgist vel með því, hvaða farsímaneti tæki viðskiptavinar er á.
2.0

Reiki í Evrópu

2. Áskrift

Viðskiptavinir með áskrift að farsímaþjónustu og/eða gagnaflutningsþjónustu um farsímanet hjá Símanum geta nýtt það gagnamagn sem er innifalið í viðkomandi áskriftarleið með þeim takmörkunum sem koma fram í verðskrá hverrar áskriftarleiðar innan Evrópska efnahagssvæðisins. Sérstaklega er tekið fram hvort innifalið gagnamagn sé að öllu leyti innifalið innan EES eða eingöngu að hluta. Ef viðskiptavinur klárar allt innifalið gagnamagn, skv. innanlandsverðskrá, er gjaldfært fyrir umframnotkun á grundvelli innanlandsverðskrár.

7. Frelsi

Lokað er fyrir notkun erlendis á fyrirframgreiddri þjónustu. Með því er átt við allt Frelsi eins og Netfrelsi, Þrennu og Krakkakort. Viðskiptavinir með slíka þjónustu geta þess í stað notað þjónusturnar Frelsi í útlöndum og Þrenna í útlöndum sem gerir viðskiptavini með fyrirframgreidda þjónustu kleift að nota farsíma- eða gagnaflutningsþjónustu erlendis.


Verðskrá þjónustunnar þegar ferðast er innan EES landa miðast við innanlandsverðskrá ella gildir hefðbundin verðskrá fyrir notkun erlendis.

8. Önnur reikiþjónusta

Viðskiptavinir geta keypt aðra pakka vegna reikiþjónustu. Sérstök reikiþjónusta líkt Reikipakkar eða Ferðapakkar gilda framar skilmálum þessum. Viðskiptavinir með sérstaka reikipakka greiða fyrir þjónustuna skv. skilmálum viðkomandi reikiþjónustu.

3.0

Þrenna og Frelsi í útlöndum

1. Almennt

Með skráningu í þjónusturnar stofnast samningur við Símann um reikningsviðskipti vegna farsímanotkunar í útlöndum. Þeir sem hafa skráð sig einu sinni í aðra hvora þjónustuna þurfa ekki að gera frekari ráðstafanir í hvert skipti sem farið er til útlanda. Skráning í þjónusturnar er gjaldfrjáls. Þjónusturnar virka þannig að ef viðskiptavinur er staddur innanlands greiðir hann notkunina fyrirfram eins og venjulegur Frelsisnotandi en ef viðskiptavinur er staddur erlendis er sendur reikningur eftirá fyrir notkuninni sem fellur til erlendis. Frelsi í útlöndum og Þrenna í útlöndum aftengjast ekki nema með skriflegri uppsögn. Hins vegar getur viðskiptavinur færst á milli þjónustanna eftir því hvort Frelsisnúmerið er með Þrennu áfyllingu eða ekki.

2. Innifalin notkun og gjaldskrá

2.1 Frelsi í útlöndum

Engin notkun erlendis er innifalin í þjónustunni Frelsi í útlöndum. Notkun sem fellur til innan EB/EES landa er gjaldfærð samkvæmt almennri innanlandsverðskrá í Frelsi. Notkun sem fellur til í öðrum löndum er gjaldfærð samkvæmt almennri gjaldskrá Símans fyrir notkun í útlöndum.

2.2 Þrenna í útlöndum

Viðskiptavinir sem kaupa áfyllinguna Þrenna eru skráðir í Þrennu í útlöndum. Notkun sem fellur til innan EB/EES landa er gjaldfærð samkvæmt innanlandsverðskrá fyrir Þrennu. Því eru endalausar mínútur, endalaus sms og 5 GB innifalin í EB/EES löndum. Fyrir netnotkun erlendis umfram 5 GB er gjaldfært samkvæmt reglum EB hverju sinni, sem núna er 0,59 kr fyrir hvert MB. Notkun sem fellur til í öðrum löndum er gjaldfærð samkvæmt almennri gjaldskrá Símans fyrir notkun í útlöndum.

2.3 Ábyrgðarmenn

Einstaklingar 18 ára og eldri (t.d. foreldar/forráðamenn) geta gengist í ábyrgð fyrir útlandanotkun Frelsisviðskiptavina sem eru ekki orðnir 18 ára. Ábyrgðarmenn geta óskað eftir því að þjónustan verði aftengd fyrir það Frelsisnúmer sem þeir eru í ábyrgð fyrir, ýmist skriflega eða á Þjónustuvefnum á siminn.is.

3. SMS sendingar um notkun

Allir viðskiptavinir sem skráðir eru í Frelsi í útlöndum eða Þrennu í útlöndum fá sjálfkrafa sent SMS með upplýsingum um notkun í útlöndum innan hvers reikningstímabils. Síminn getur ekki ábyrgt upplýsingar um notkun í rauntíma þar sem upplýsingaflæði er algjörlega háð erlendum farsímafyrirtækjum.

4. Ef síminn glatast í útlöndum

Ef sími týnist eða honum er stolið er mikilvægt að hringja inn og láta loka SIM kortinu. Annars er hægt að nota viðkomandi farsímanúmer í útlöndum á kostnað viðskiptavinar. Vinsamlegast athugið að einstaklingar sem eru með gjaldfallna skuld við Símann geta ekki skráð sig í eða notað Frelsi í útlöndum né Þrennu í útlöndum fyrr en skuldin hefur verið gerð upp.

4.0

Ferðapakki

 • Ferðapakkinn er þjónusta sem viðskiptavinir geta nýtt í þeim tilgangi að nota farsíma í ákveðnum löndum utan EES svæðisins án þess að greiða hefðbundið reikigjald fyrir þá notkun.
 • Ferðapakkinn er í boði, fyrir bæði frelsisnúmer í útlandaþjónustu og áskrift.
 • Viðskiptavinur þarf að skrá farsímanúmer sitt fyrir þjónustunni á þjónustuvef, Appinu eða með því að senda sms-ið „ferðapakki“ í númerið 1900.
 • Eftir að farsímanúmer hefur verið skráð í Ferðapakkann, virkjast hann um leið og númerið tengist þjónustuaðila í öðru landi sem Síminn er með samning við.
 • Á Síminn.is getur þú séð í hvaða löndum Ferðapakkinn gildir.
 • Viðskiptavinur greiðir daggjald fyrir þjónustuna, samkvæmt gildandi verðskrá hverju sinni sé farsími notaður í útlöndum. Daggjaldið gildir fyrir alla símnotkun frá síðasta miðnætti til næsta miðnættis að staðartíma. Ef innifalið gagnamagn er klárað innan dags er auka gagnamagni bætt við og annað daggjald er skuldfært á reikning. Nánari upplýsingar um verð og innifalda þjónustu ferðapakkans má nálgast á Síminn.is
 • Panti viðskiptavinur Ferðapakka á farsímanúmer helst sú skráning þar til Ferðapakki er afskráður. Í þessu felst að ekki þarf að skrá farsíma í Ferðapakkann í hvert skipti sem viðskiptavinur fer til útlanda. Síminn upplýsir viðskiptavin ávallt með smáskilaboðum hvort farsími hans sé skráður fyrir ferðapakka þegar viðskiptavinur tengist erlendum þjónustuaðila.
 • Panti viðskiptavinur Ferðapakka á farsímanúmer með Aukanúmer eru öll tengd símanúmer skráð í Ferðapakka. Einungis er hægt að vera með öll númer eða engin samtengd númer skráð í Ferðapakka. Allir þeir aðilar sem hafa aukanúmer, þ.e. Gagnakort og Fjölskyldukort tengt við aðalnúmer geta pantað eða skráð úr Ferðapakka. Sé viðskiptavinur með aukanúmer með áskrift þá nota öll númerin gagnamagnið í Ferðapakkanum ef þau eru erlendis á sama tíma.
 • Það er á ábyrgð viðskiptavinar að skrá sig úr Ferðapakkanum.

5.0

Útgáfa

1. janúar 2020.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0