Tilnefningarnefnd

Síminn hf. setti á laggirnar tilnefningarnefnd í samræmi við ákvörðun hluthafafundar félagsins þann 28. nóvember 2018, sbr. einnig ályktun aðalfundar þann 15. mars 2018. Tilgangur tilnefningarnefndar Símans hf. er að huga að hagsmunum allra hluthafa og tilnefna frambjóðendur í stjórn félagsins.

Boðað hefur verið til hluthafafundar 21. nóvember 2019og í því sambandi hefur Síminn hf. sent frá sér eftirfarandi tilkynningu til Nasdaq Iceland. Vinsamlegast hafið samband við tilnefningarnefnd@siminn.is til að fá frekari upplýsingar varðandi stjórnarmál. Starfsreglur tilnefninganefndar má nálgast hér.

An Extraordinary General Meeting has been called and shall take place 21. November 2019 and in this regard Síminn hf. has issued the following announcement to Nasdaq in Iceland.

Jafnlaunavottun

Tilgangur tilnefningarnefndar

Síminn hf. setti á laggirnar tilnefningarnefnd í samræmi við ákvörðun hluthafafundar félagsins þann 28. nóvember 2018, sbr. einnig ályktun aðalfundar þann 15. mars 2018. Tilgangur tilnefningarnefndar Símans hf. er að huga að hagsmunum allra hluthafa og tilnefna frambjóðendur í stjórn félagsins. Tilnefningarnefnd fer yfir þekkingu og reynslu stjórnar sem heild og í framhaldi metur frambjóðendur út frá þekkingu og reynslu og hvort þeir geti sinnt skyldum sínum samkvæmt samþykktum félagsins, lögum um hlutafélög nr. 2/1995, auk annarra laga og reglugerða sem gilda um félagið. Ekki er sjálfgefið að breyta þurfi samsetningu stjórnar á hverjum tíma en slíkt er háð aðstæðum hverju sinni, virkni núverandi stjórnar og vilja núverandi stjórnarmanna til áframhaldandi stjórnarsetu.

Framboðseyðublað

Tilnefningarnefnd

Nefndin skal skipuð af þremur nefndarmönnum. Meirihluti nefndarinnar skal vera óháður félaginu og framkvæmdastjórn þess.  Tveir nefndarmenn skulu kjörnir af aðalfundi á hverju ári og einn fulltrúi skal kjörinn af stjórn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund.

Í tilnefningarnefnd Símans eru:

Jensína og Steinunn voru kjörnar á hluthafafundi þann 28. nóvember 2018 og Kolbeinn var valinn af stjórn.

Starfsreglur tilnefninganefnda má nálgast hér.

Stærstu hluthafar

Hluthafar Símans

Hlutabréfaupplýsingar

Hlutabréfaupplýsingar

2019

2018

2017

2016

2015