Sterkara samband
Veikara samband
Upplýsingar um gæði sambands eru byggðar á reiknilíkani en ekki raunverulegum mælingum