Laus störf

Verslunarstjóri

Við leitum að öflugum einstaklingi í starf verslunarstjóra. Leitað er að metnaðarfullum, hugmyndaríkum og skapandi aðila með reynslu af verslunarrekstri. Viðkomandi þarf að búa yfir framúr skarandi samskiptahæfileikum og hafa brennandi áhuga á sölu og þjónustu. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni

 • Starfsmannahald, ráðningar og vaktaskipulag
 • Þjálfun starfsfólks og úthlutun verkefna
 • Þátttaka í markaðsmálum og skipulagningu viðburða
 • Uppgjörsvinna, birgðastjórnun, gerð verkferla og áætlana
 • Umsjón með lager ásamt afgreiðslu í verslun eftir þörfum

Menntun og hæfni

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
 • Umtalsverð reynsla af verslunarrekstri æskileg
 • Góð almenn tölvuþekking og þekking á SAP er kostur

Persónulegir eiginleikar

 • Góðir stjórnunar- og skipulagshæfileikar
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Árangursdrifni, frumkvæði og drifkraftur
 • Áreiðanleiki, sveigjanleiki og stundvísi

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst næstkomandi.

Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við alla til að sækja um, óháð kyni. Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is.

Sækja um
Sækja um
Sjá meira

Fræðslusérfræðingur

Við leitum að drífandi einstaklingi í starf fræðslusérfræðings. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á fræðslumálum sem og umtalsverða reynslu af slíku starfi. Fræðslusérfræðingur verður hluti af mannauðsteymi Símans og vinnur þannig að fjölbreyttum verkefnum sem snúa helst að þjálfun starfsfólks auk annarra mannauðstengdra verkefna.

Helstu verkefni

 • Þarfagreining
 • Skipulagning og utanumhald fræðslu
 • Þróun rafrænnar fræðslu
 • Hönnun og gerð fræðsluefnis
 • Mælingar á árangri fræðslu
 • Önnur mannauðstengd verkefni

Menntun og hæfni

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
 • Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
 • Reynsla af gerð og hönnun fræðsluefnis skilyrði
 • Þekking og reynsla af Eloomi fræðslukerfinu er mikill kostur

Persónulegir eiginleikar

 • Frumkvæði og drifkraftur
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst næstkomandi.

Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við alla til að sækja um, óháð kyni. Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is.

Sækja um
Sækja um
Sjá meira

Almenn umsókn

Hefur þú áhuga að starfa hjá Símanum?
Við leitum að aðila sem:
 • Hefur góða samskiptahæfni og þjónustulund
 • Sýnir frumkvæði
 • Er stundvís
 • Hefur áhuga á að læra nýja hluti

Annað:
 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun er æskileg
 • Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri

Hafir þú áhuga að starfa fyrir Símann, sendu ferilskrá og kynningarbréf til okkar.

Sækja um
Sækja um
Sjá meira

Fjölbreytt tækifæri

Samfélagslegt hlutverk Símans er að skapa fjölbreytt tækifæri fyrir fólk og fyrirtæki í gegnum fjarskipti og upplýsingatækni. Með því móti tekur Síminn virkan þátt í að efla atvinnulíf og byggð í landinu.

Fjölþætt ábyrgð

Síminn leggur áherslu á arðbæran rekstur og að umgangast umhverfið og samfélagið af virðingu. Þessi áhersla felur í sér lagalega, efnahagslega og siðferðislega ábyrgð.

Þátttakandi í samfélaginu

Síminn tekur þátt í samfélagsverkefnum með það að markmiði að auðga lífið. Þar er haft að leiðarljósi að styðja við samfélagsverkefni með þeirri þekkingu og hæfni sem er til staðar innan Símans.
Styrkir

Styrkveitingar Símans

Síminn tekur virkan þátt í því samfélagi sem fyrirtækið starfar í og hluti af þeirri samfélagsþátttöku felst í framlögum til margvíslegra málefna. Við val á samfélagsverkefnum er áhersla lögð á að nýta þá þekkingu og þjónustu sem er til staðar innan fyrirtækisins og vinna að verkefnum sem tengjast kjarnastarfseminni.

Styrkir eru því fyrst og fremst í formi þjónustu og þekkingarmiðlunar í fjarskiptum og upplýsingatækni. Stefna Símans er að leggja áherslu á að styrkja íslensk líknar- og góðgerðarfélög með þessum hætti og hefur áætlun þar að lútandi verið samþykkt. Vinsamlega sendið allar óskir um styrki í tölvupósti til okkar.

Senda tölvupóst
Fleki2 mynd

@siminnisland

Teymið

Alexander Kostic
Alexander Kostic
Sölustjóri miðla
Gunnar Ingi Hansson
Gunnar Ingi Hansson
Forstöðumaður auglýsingasölu og rannsókna
Gunnar Jóhannsson
Gunnar Jóhannsson
Sölustjóri miðla
Kristinn Geir Guðmundsson
Kristinn Geir Guðmundsson
Sölustjóri miðla
Kári Jónsson
Kári Jónsson
Sérfræðingur
Oddur Bogason
Oddur Bogason
Sölustjóri miðla
Rakel Mist Einarsdóttir
Rakel Mist Einarsdóttir
Birtingastjóri
Sigrún Emma Björnsdóttir
Sigrún Emma Björnsdóttir
Sérfræðingur
Stefán Hirst Friðriksson
Stefán Hirst Friðriksson
Sölustjóri miðla
Ólafur Valur Mikumpeti
Ólafur Valur Mikumpeti
Sölustjóri miðla