Höfundaréttur

Síminn ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef Símans né tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn um skemmri eða lengri tíma, þar með talið, en einskorðað við, tjón vegna tapaðra viðskipta notenda.

1.0

Almennt

Síminn á höfundarréttinn af öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef Símans, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Símans þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef Símans, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis umræddar upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita eða dreifa.

Óheimilt er að senda efni sem brýtur gegn lögum og almennu velsæmi, er ærumeiðandi, ósæmandi á einhvern hátt eða hefur að geyma óstaðfestar ásakanir eða dylgjur í garð einstaklinga eða lögaðila.
Síminn ábyrgist ekki að upplýsingar sem birtast á vef þessum séu réttar. Síminn ábyrgist ekki efni sem upprunnið er hjá þriðja aðila og birt er á vefnum. Síminn áskilur sér rétt til þess að breyta innihaldi þessa vefs á hvaða hátt sem er og hvenær sem er, í hvaða tilgangi sem er, án fyrirfram tilkynningar og tekur ekki ábyrgð á neinum hugsanlegum afleiðingum slíkra breytinga.

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0