Verðskrá
Sjónvarp

Vanskilagjöld

Skoðaðu verðskrár fyrir allar þjónustur hjá okkur.
Færslu / útskriftargjald bætist á reikning skv. verðskrá.

Sjá nánar
Sjónvarp
Með neti
Vanskilagjald á myndlykli
Vanskilagjald á myndlykli
Verð
20.000
kr./ mán.
Með neti
Vanskilagjald á fjarstýringu
Vanskilagjald á fjarstýringu
Verð
1.000
kr./mán.